WAŻNA   INFORMACJA :

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rdy Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r . w sprawie wprowadzenie stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59  w p r o w a d z a się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP)

Alarmy zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA.

 

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają :

wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in.: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych .

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP;  zwiększenie czujności i bezpieczeństwa  teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego .

W związku z tym prosi się mieszkańców o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia porzuconych paczek , bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności .

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłoszone Policji za pośrednictwem nr telefonów 112 lub 997 .