Nasz znak: B.7151.7.2020                                                            Lisia Góra, 11.01.2021 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości uprzejmie informuję, że I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokal użytkowy o pow. 130,05 m², usytuowany w budynku nr 2 A przy ul. 1 Maja 7 w Lisiej Górze, na działce nr 1392/1, dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie księga wieczysta Kw Nr TR1T/00002460/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, odbył się w dniu 05 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.

Wadium: 270,00 zł
Liczba złożonych ofert: 1

Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu: 1

Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 10,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 45,00 zł netto;    55,35 zł brutto

Najemcą lokalu ustalony(a) został(a): Janusz Nowak reprezentujący firmę Dom Handlowy „SOLO”.

Informacja o wyniku przetargu