Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż w tut. ośrodku pomocy należy składać wnioski o jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry Start”.

           Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

            Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina może otrzymać wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2018r. można również składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze /500+/.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze ul. 1-go Maja 7 w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu: 14 6784678 wew. 128 lub 14 6784776