Informujemy, iż do 05.02.2019 r. (tj. wtorek) mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje o odbiór odpadów komunalnych powinni otrzymać kosz na odpady.  Mieszkańcy, którzy do tego czasu nie będą mieli kosza, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy pokój nr 3, tel. 14 6784 678 w.117.