Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 Wójt Gminy Lisia Góra jako zarządca drogi informuje, że planowana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy/ przebudowy dróg gminnych nr:

 

Numer drogi Nazwa drogi
203701 K Lisia Góra — Stare Żukowice (ul. Zagumnie)
203702 K Lisia Góra — Stare Żukowice ul. Długa
203703 K Lisia Góra — ul. Rolnicza
203704 K Lisia Góra — osiedle (ul. Rataja)
203705 K Lisia Góra — ul. Szkolna
203706 K Lisia Góra — za kościołem (ul. Południowa)
203707 K Lisia Góra — ul. 1 Maja
203708 K Łukowa – Chorążec
203709 K Łukowa — Kobierzyn
203710 K Śmigno — przez wieś
203711 K Śmigno — Marszówka
203712 K Śmigno — Pawęzów
203713 K Śmigno — k. GOK
203714 K Łęg Tarnowski — Pawęzów (Kolonia Pawęzowska)
203715 K Pawęzów k. cmentarza — Brzozówki
203716 K Kobierzyn — Wymysł
203717 K Kobierzyn — p. wieś
203718 K Kobierzyn — Dębrza
203719 K Breń — Brnik
203720 K Zaczarnie — Partuły
203721 K Zaczarnie — Podlesie str. wschodnia
203722 K Zaczarnie — Podlesie str. południowa
203723 K Zaczarnie — p. Okręglik — Podlesie
203724 K Stare Żukowice — Pinasy
203725 K Stare Żukowice — Narożnik
203726 K Stare Żukowice — Kawula
203727 K Stare Żukowice — str. południowa
203728 K Żukowice — Polany
203729 K Stare Żukowice — Polany k. zabudowań
203731 K Nowe Żukowice — Laski
203733 K Nowe Żukowice — k. szkoły
203735 K Nowa Jastrząbka — Stara Jastrząbka
203736 K Wesoła — Wyręby — Jastrząbka Stara
203737 K Jastrząbka Stara — Lipiny
203738 K Jabłoniec — k. bazy SKR
203739 K Brzozówka — do zabudowań (ul. Dobra)
203740 K Brzozówka — k. Starzyka (ul. Frassinettiego)
203741 K Brzozówka — Kobierzyn ( ul. Leśna)
203742 K Brzozówka — k. Stacha (ul. Spacerowa)
203743 K Brzozówka — k. Kuklewicza (ul. Wspólna)
203744 K Brzozówka — k. Ostręgi (ul. Słoneczna)
203745 K Lisia Góra – działka nr 2380/3 oraz nr 2368/3
203746 K Nowa Jastrząbka – Koło Sasaka – Podlesie 203746K
203747 K Brzozówka – ul. Ogrodowa
203748 K Brzozówka – ul. Promienna
203749 K Brzozówka  – ul. Lisia
203750 K Brzozówka – ul. Przemysłowa
203751 K Brzozówka – ul. Księdza Stanisława Wody

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

 

Zgłoszenia z dopiskiem „Kanał technologiczny – rozbudowa/ przebudowa drogi gminnej nr …………………………… Nazwa drogi…………………….” należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

 

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Lisia Góra oraz przesłana do wiadomości prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uke@uke.gov.pl