Informuję, iż nakazy podatkowe oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z miejscowości Lisia Góra można odbierać do dnia 16 luty 2018 r. w pok. nr 1 Urzędu Gminy w Lisiej Górze