Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacje ogólne

Położenie Geograficzne

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim tarnowskim. Zajmuje powierzchnię 105 km2 co stanowi 13,1% obszaru całego powiatu i 0,07% powierzchni województwa małopolskiego. Gmina Lisia Góra obejmuje 11 sołectw. Powierzchnię poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:
Lp. Sołectwo Powierzchnia (w ha) % do ogółu
1. Breń 266 2,57
2. Brzozówka 379 3,64
3. Kobierzyn 542 5,19
4. Lisia Góra 1680 15,99
5. Łukowa 931 8,89
6. Nowa Jastrząbka 1526 14,59
7. Nowe Żukowice 1109 10,58
8. Pawęzów 451 4,33
9. Stare Żukowice 1931 18,37
10. Śmigno 554 5,31
11. Zaczarnie 1106 10,54
Razem 10540 100

Największymi sołectwami w gminie są: Stare Żukowice (18,37%), Lisia Góra (15,99%) i Nowa Jastrząbka (14,59%). Najmniejszy powierzchniowo jest Breń (2,57%) i Brzozówka (3,64%).

Gmina Lisia Góra graniczy z następującymi gminami:

  • od południa z miastem Tarnowem (powiat grodzki) i gminą Tarnów (wsiami Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki),
  • od zachodu z gminą Żabno,
  • od północy z gminą Dąbrowa Tarnowska i gmina Radgoszcz,
  • od wschodu z gminą Czarna i gminą Radomyśl Wielki (gminy województwa podkarpackiego).

Od większych ośrodków przemysłowych gmina Lisia Góra położona jest w odległości:

Gmina znajduje się na trasie drogi krajowej nr 73 Tarnów – Kielce i drogi wojewódzkiej nr 984 do Radomyśla Wielkiego i Mielca.

 

Ludność

Gminę Lisia Góra zamieszkuje 15 460 osób (stan na 30.06.2021 r.) gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 147 osób na km2

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy w poszczególnych sołectwach.

Lp. Sołectwo Kobiety Mężczyźni Razem mieszkańcy % do ogółu
1 Breń 405 415 820 5
2 Brzozówka 724 718 1442 9
3 Kobierzyn 286 306 592 4
4 Lisia Góra 1632 1613 3245 21
5 Łukowa 617 585 1202 8
6 Nowa Jastrząbka 630 599 1229 8
7 Nowe Żukowice 514 511 1025 7
8 Pawęzów 513 540 1053 7
9 Stare Żukowice 969 959 1928 12
10 Śmigno 462 448 910 6
11 Zaczarnie 1048 966 2014 13
Razem 7800 7660 15460 100,00

 

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwa: Lisia Góra, Stare Żukowice i Zaczarnie, natomiast w sołectwie Kobierzyn jest najmniejsza liczba mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia występuje w solectwach Breń i Brzozówka, najmniejsze zaś jest w sołectwach Łukowa i Nowa Jastrząbka.

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top