Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacje ogólne

Położenie Geograficzne

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim tarnowskim. Zajmuje powierzchnię 105 km2 co stanowi 13,1% obszaru całego powiatu i 0,07% powierzchni województwa małopolskiego. Gmina Lisia Góra obejmuje 11 sołectw. Powierzchnię poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:
Lp. Sołectwo Powierzchnia (w ha) % do ogółu
1. Breń 266 2,57
2. Brzozówka 379 3,64
3. Kobierzyn 542 5,19
4. Lisia Góra 1680 15,99
5. Łukowa 931 8,89
6. Nowa Jastrząbka 1526 14,59
7. Nowe Żukowice 1109 10,58
8. Pawęzów 451 4,33
9. Stare Żukowice 1931 18,37
10. Śmigno 554 5,31
11. Zaczarnie 1106 10,54
Razem 10540 100
Największymi sołectwami w gminie są: Stare Żukowice (18,37%), Lisia Góra (15,99%) i Nowa Jastrząbka (14,59%). Najmniejszy powierzchniowo jest Breń (2,57%) i Brzozówka (3,64%).

Gmina Lisia Góra graniczy z następującymi gminami:

  • od południa z miastem Tarnowem (powiat grodzki) i gminą Tarnów (wsiami Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki),
  • od zachodu z gminą Żabno,
  • od północy z gminą Dąbrowa Tarnowska i gmina Radgoszcz,
  • od wschodu z gminą Czarna i gminą Radomyśl Wielki (gminy województwa podkarpackiego).

Od większych ośrodków przemysłowych gmina Lisia Góra położona jest w odległości:

Gmina znajduje się na trasie drogi krajowej nr 73 Tarnów – Kielce i drogi wojewódzkiej nr 984 do Radomyśla Wielkiego i Mielca.

 

Ludność

Gminę Lisia Góra zamieszkuje 15 093 osób (stan na 30.09.2016 r.) gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 144 osoby na km2

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy w poszczególnych sołectwach.

Lp. Sołectwo Kobiety Mężczyźni Razem mieszkańcy % do ogółu
1 Breń 403 411 814 5,39
2 Brzozówka 676 656 1332 8,83
3 Kobierzyn 298 302 600 3,98
4 Lisia Góra 1659 1605 3264 21,63
5 Łukowa 623 573 1196 7,92
6 Nowa Jastrząbka 626 617 1243 8,24
7 Nowe Żukowice 491 507 998 6,61
8 Pawęzów 451 474 925 6,13
9 Stare Żukowice 937 931 1868 12,38
10 Śmigno 447 418 865 5,73
11 Zaczarnie 1025 963 1988 13,17
Razem 7636 7457 15093 100,00

 

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwa: Lisia Góra, Stare Żukowice i Zaczarnie, natomiast w sołectwie Kobierzyn jest najmniejsza liczba mieszkańcow. Największa gęstość zaludnienia występuje w solectwach Breń i Brzozówka, najmniejsze zaś jest w sołectwach Łukowa i Nowa Jastrząbka.

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top