Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacje ogólne

Położenie Geograficzne

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim tarnowskim. Zajmuje powierzchnię 105 km2 co stanowi 13,1% obszaru całego powiatu i 0,07% powierzchni województwa małopolskiego. Gmina Lisia Góra obejmuje 11 sołectw. Powierzchnię poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:
Lp. Sołectwo Powierzchnia (w ha) % do ogółu
1. Breń 266 2,57
2. Brzozówka 379 3,64
3. Kobierzyn 542 5,19
4. Lisia Góra 1680 15,99
5. Łukowa 931 8,89
6. Nowa Jastrząbka 1526 14,59
7. Nowe Żukowice 1109 10,58
8. Pawęzów 451 4,33
9. Stare Żukowice 1931 18,37
10. Śmigno 554 5,31
11. Zaczarnie 1106 10,54
Razem 10540 100

Największymi sołectwami w gminie są: Stare Żukowice (18,37%), Lisia Góra (15,99%) i Nowa Jastrząbka (14,59%). Najmniejszy powierzchniowo jest Breń (2,57%) i Brzozówka (3,64%).

Gmina Lisia Góra graniczy z następującymi gminami:

  • od południa z miastem Tarnowem (powiat grodzki) i gminą Tarnów (wsiami Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki),
  • od zachodu z gminą Żabno,
  • od północy z gminą Dąbrowa Tarnowska i gmina Radgoszcz,
  • od wschodu z gminą Czarna i gminą Radomyśl Wielki (gminy województwa podkarpackiego).

Od większych ośrodków przemysłowych gmina Lisia Góra położona jest w odległości:

Gmina znajduje się na trasie drogi krajowej nr 73 Tarnów – Kielce i drogi wojewódzkiej nr 984 do Radomyśla Wielkiego i Mielca.

 

Ludność

Gminę Lisia Góra zamieszkuje 15 271 osób (stan na 30.06.2018 r.) gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 145 osoby na km2

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy w poszczególnych sołectwach.

Lp. Sołectwo Kobiety Mężczyźni Razem mieszkańcy % do ogółu
1 Breń 401 413 814 5,33
2 Brzozówka 696 664 1360 8,91
3 Kobierzyn 292 301 593 3,88
4 Lisia Góra 1662 1609 3271 21,42
5 Łukowa 643 578 1221 8,00
6 Nowa Jastrząbka 636 624 1260 8,25
7 Nowe Żukowice 502 510 1012 6,63
8 Pawęzów 471 484 955 6,25
9 Stare Żukowice 947 939 1886 12,35
10 Śmigno 457 431 888 5,81
11 Zaczarnie 1037 974 2011 13,17
Razem 7744 7527 15271 100,00

 

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwa: Lisia Góra, Stare Żukowice i Zaczarnie, natomiast w sołectwie Kobierzyn jest najmniejsza liczba mieszkańcow. Największa gęstość zaludnienia występuje w solectwach Breń i Brzozówka, najmniejsze zaś jest w sołectwach Łukowa i Nowa Jastrząbka.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top