Gimnazjum z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce realizuje w bieżącym roku szkolnym projekt „Matematyka z Lisiej Góry”, który otrzymał dofinansowanie w ramach trzeciej edycji programu  „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

Powyższy projekt został wyróżniony jako jeden z 15 najciekawszych projektów matematycznych skierowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnie do Fundacji mBanku w tej edycji programu „mPotęga” nadesłano 880 wniosków o dofinansowanie, z czego wsparcie finansowe otrzymało 209 z nich (z czego 68 wniosków dotyczyło uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Podczas projektu „Matematyka z Lisiej Góry” uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: pani Ewy Lach – Noga i pani Doroty Grzesik tworzą zadania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w oparciu o dane własnej gminy. W zadaniach tych ukazane jest zastosowanie wiedzy matematycznej w praktyce, w życiu codziennym gminy. Uczniowie z zespołu projektowego poszukują danych o Nowej Jastrząbce i gminie Lisia Góra z różnych dziedzin: historii, gospodarki, geografii i przyrody. Nauczyciele i uczniowie po raz pierwszy stali się konstruktorami zadań na temat gminy. Aby przygotować się do tej roli uczestniczyli w konsultacjach z ekspertem w zakresie metodyki tworzenia zadań z matematyki. Jako efekt ich pracy powstaje zbiorek zadań „Gmina Lisia Góra w zadaniach gimnazjalnych”, którego recenzentami są pozostali uczniowie. Uczniowie z zespołu projektowego uczą się samopomocy koleżeńskiej w praktyce w zakresie matematyki. Co tydzień na dodatkowych zajęciach zespół projektowy przedstawia swoim kolegom nowe zadania i pomaga przy ich rozwiązywaniu. W ten sposób na bieżąco jest zapewniona weryfikacja i recenzja tworzonych zadań. Chętni uczniowie także opracowują swoje zadania dotyczące danego tematu i wg ustalonego przez nauczycieli algorytmu.

Po raz pierwszy nauczyciele matematyki zastosują innowacyjną w skali Polski strategię uczenia się poprzez tworzenie własnych zadań matematycznych. Dzięki niej uczniowie dostrzegają prawidłowości w otaczającym świecie, umiejętnie interpretują dane, stosują schematy oraz wykresy w sytuacjach związanych ze środowiskiem i miejscem zamieszkania. Wszyscy uczniowie Gimnazjum w Nowej Jastrząbce pracują zgodnie z modelem dydaktycznym „Aktywizacja matematyczna poprzez samopomoc koleżeńską”, który „odczarowuje złą matematykę” i powoduje zwiększenie motywacji do jej uczenia się poprzez zadawanie pytań dotyczących danego problemu.

Gdy opracowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek matematyki zbiorek zadań wraz ze wskazówkami będzie gotowy, to wszyscy gimnazjaliści otrzymają go w wersji elektronicznej, aby służył im do powtórek.

 Na zakończenie projektu 12 grudnia 2016 r. odbędzie się Gminny Turniej Matematyczny z wykorzystaniem uczniowskiej publikacji „Gmina Lisia Góra w zadaniach gimnazjalnych”. O tytuł „Mistrza Matematyki Lisiej Góry” będą walczyły drużyny wszystkich gimnazjów naszej gminy. Do zmagań matematycznych zaproszeni zostali także przedstawiciele rodziców, nauczycieli, mediów i władz samorządowych.

plakat-a3-turniej-matematyczny