Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Gmina Lisia Góra została ujęta w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego jako gmina o bardzo złej jakości powietrza. W związku z powyższym nałożono na Gminę obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła. Wraz z biuletynem wrześniowym otrzymujecie Państwo ankietę inwentaryzacji źródeł ciepła. W ankiecie oprócz danych adresowych podajecie Państwo dane dotyczące budynku mieszkalnego, obecnie używanych źródeł ciepła, rodzaju i ilości zużytych paliw oraz dane dotyczące sposobu przygotowania ciepłej wody. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy osobiście, za pośrednictwem sołtysa, radnego lub przesłanie pocztą. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Pozyskane dane posłużą do przygotowania bazy danych o źródłach ciepła wykorzystywanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy.

Ankieta do pobrania >>tutaj<<

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top