1.  Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Śmigno

Inwestycja przewiduje wykonanie ścieżki betonowej o szerokości 2 m o długości 830 metrów wraz ze zjazdami i urządzeniami odprowadzenia wód opadowych.

 

2. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łukowa

W bieżącym roku zrealizowano kolejne etapy inwestycji, które przewidywały budowę stanu surowego, dachu oraz zamontowanie stolarki okiennej.

 

3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Śmigno

Inwestycja przewiduje budowę siłowni plenerowej wraz  z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Śmignie w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

 

4. Rozbudowa Remizy Strażackiej w miejscowości Lisia Góra

Realizacja inwestycji o charakterze remontowo-budowlanej obejmuje budowę garażu dla samochodu bojowego – cysterny wraz z zadaszeniem, wykonanie elewacji i  schodów zewnętrznych. Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Małopolskie Remizy 2019.

5. Wykonanie odwodnienia ulicy Długiej w miejscowości Lisia Góra

Zadanie polegało na wykonaniu odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz  rowu otwartego wraz z umocnieniem.

6. Remont drogi gminnej „Marek” w miejscowości Nowe Żukowice

Remont drogi gminnej na odcinku 999 metrów przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 metrów oraz nowych poboczy, a także odmulenie rowów przydrożnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

7. Remont chodnika w miejscowości Breń przy drodze krajowej

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni chodnika wraz z utwardzeniem pobocza . Inwestycja współfinansowana została ze środków pochodzących z  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.