Gmina Lisia Góra po raz kolejny uzyskała środki na zakup laptopów oraz dodatkowego wyposażenie (torby, myszki USB) w związku z realizacją projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła plus – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach grantu Gmina Lisia Góra otrzymała 115 000,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, a całkowita wartość zadania wyniosła blisko 119 000,00 zł.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego programu, ale tym razem obejmuje zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin. Już jutro zakupione sprzęty zostaną rozdysponowane do wszystkich szkół z terenu naszej gminy.