Gmina Lisia Góra wystąpiła o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na zakup 30 komputerów oraz 30 niezbędnych akcesoriów wspomagających zdalna edukację na kwotę 68 370,00 zł.

W aktualnej sytuacji, kiedy szkoły realizują nauczanie zdalne, uczniowie, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym, mają problemy z uczestnictwem w zajęciach.

Wszystkie sprzęty zostały już zakupione i w najbliższych dniach trafią do najbardziej potrzebujących uczniów- o tym, zdecydują dyrektorzy poszczególnych placówek.