Mając na względzie  działania profilaktyczne i ograniczenie przenoszenia się koronawirusa prosimy – w miarę możliwości o załatwianie spraw w formie elektronicznej, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.

Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny nr 146784-568.