Troszcząc się o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała kolejny już konkurs. Zabawa skierowana jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

Pracę konkursową oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 na adres  e-mail: rymowanka@krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/