W dniu 18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 655/19 w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu „Małopolskie Remizy 2019″ na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

W ramach tegorocznego programu jednostka Gmina Lisia Góra otrzymała dotacje dla OSP KSRG Lisia Góra na Rozbudowę budynku remizy OSP w Lisiej Górze. W ramach programu „Małopolskie remizy 2019″ planowane jest wykonanie prac budowlanych celem dokończenia rozbudowy budynku remizy OSP Lisia Góra poprzez budowę garażu. Na rozbudowę remizy wpłynęła m.in.  koniczność garażowania samochodu bojowego – cysterny. Prace budowlane zaplanowane do wykonania dotyczą części operacyjno- technicznej budynku i są niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Lisia Góra.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania wynosi 157 748,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 48 000,00 zł, pozostałe 109 748,00 zł to udział własny Gminy Lisia Góra.