Konkurs Palm Wielkanocnych

Regulamin  Konkursu Palm Wielkanocnych §1 Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze z/s w Śmignie, 33-140 Lisia Góra, Śmigno 30. §2 Konkurs ma charakter amatorski, otwarty, dostępny dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Lisia Góra, prace mogą być wykonane indywidualnie, rodzinnie  i zbiorowo (organizacje, stowarzyszenia). §3 Celem konkursu jest: popularyzowanie oraz kultywowanie … Czytaj dalej Konkurs Palm Wielkanocnych