Może nie z takim rozmachem jak w Lipnicy Murowanej, ale również z niemałą frekwencją w niedzielę 28-03-2021r. przed kościołami w całej gminie miał miejsce konkurs palm wielkanocnych. Zorganizowany on został przy finansowym wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, a przeprowadzony przez sołtysów poszczególnych sołectw- za co im serdecznie dziękujemy. Zgodnie z regulaminem I miejsce zostało nagrodzone kwotą 200,00 zł., II miejsce 150,00 zł., a III miejsce 100,00 zł. Oprócz nagród finansowych w trzech przypadkach księża proboszczowie ze Starych Żukowic, Nowej Jastrząbki i z Zaczarnia prywatnie ufundowali wspaniałe nagrody. Nie sposób nie wspomnieć też o wyjątkowym geście Wojciecha Taraszki – sołtysa Lisiej Góry, który dodatkowo, prywatnie, na nagrody przeznaczył kwotę 450,00 zł.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.