Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Konsultacje dla dyrektorów i przedstawicieli nauczycieli

W Urzędzie Gminy w dniu 14.09.2017 odbyły się konsultacje dla dyrektorów i przedstawicieli nauczycieli biorących udział w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”, których celem było zaplanowanie harmonogramu doskonalenia nauczycieli z zakresu tworzenia e-portolio przyszłego przedsiębiorcy (30 godz.) oraz rozbudzania i kształtowania u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych (20 godz.).

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top