Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół realizujących projekt

W dniu 9.11.2017 r. nauczyciele i dyrektorzy szkół realizujących projekt „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra” spotkali się w Urzędzie Gminy na kolejnych konsultacjach z panią Bogumiłą Surowiec (koordynatorem merytorycznym projektu) i panią Marią Krogulec-Sobowiec (ekspertem z zakresu kształcenia). Konsultacje powyższe poświęcone były planowaniu zajęć dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów w ramach projektu (w tym opracowywaniu scenariuszy tych zajęć) oraz wyjazdu z uczniami do Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top