W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Lisia Góra, zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Lisiej Górze na okres zagrożenia koronawirusem.

Zasady obowiązują od 16.03.2020 r. do odwołania.

 

KASA NIECZYNNA

Od poniedziałku 16.03.2020 r. zawieszone zostanie funkcjonowanie kasy w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze. Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów.

 

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE

Jeśli sprawa nie wymaga wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.

Wizyty w Urzędzie będą ograniczone do minimum. Dopuszczalne jest załatwienie sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sprawy dot. ewidencji ludności, a także jest zapewniona możliwość składania wniosków na dzienniku podawczym. Poszczególne referaty są dostępne w sprawach pilnych dla Petentów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem.

 

WEJŚCIE

Wejście do Urzędu Gminy i GOPS możliwe jest tylko głównymi drzwiami. Przed wejściem pracownik Urzędu będzie dokonywał wstępnego wywiadu i informował mieszkańców o ograniczeniach wizyt. Do budynku Urzędu petenci będą wpuszczani pojedynczo. W korytarzu zostało przygotowane stanowisko, przy którym każdy będzie obsłużony. Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura) będą proszone o bezwzględne opuszczenie Urzędu.

Mieszkańców powracających z zagranicy prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

 

Wójt Gminy

Arkadiusz Mikuła

Adres email do kontaktu z Urzędem Gminy w Lisiej Górze: ug@lisiagora.pl

Nr telefonów: 146784-678, 146784-886

Numery wewnętrzne:

111 – Sekretariat

100 – Dziennik Podawczy

119 – Podatki

121 – Ewidencja Ludności

117 – Gospodarka Odpadami, Rolnictwo

123, 124 – Budownictwo

114 – Księgowość

132 – Płace

122 – Skarbnik

125 – CEIDG

118 – Oświata

116 – Dotacje unijne

128 – 500+

120 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

115 – Świadczenia Rodzinne