MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI  –  21-24 kwietnia

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze zgłosiła akces do Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”. Od Organizatora otrzymaliśmy pakiet materiałów, a tegoroczną edycję „Książki i Róży” rozpoczniemy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brniu. Będą to warsztaty „Polski superbohater – Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice”.