Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał list intencyjny z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie przystąpienia Gminy Lisia Góra do projektu „Małopolski Tele-Anioł”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski Tele-Anioł to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. W ramach projektu niesamodzielni i samotni  zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Do każdego z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Dodatkowo w ramach programu przewidziano także dla seniorów i osób niesamodzielnych wsparcie w miejscu ich zamieszkania – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwianiu urzędowych formalności.

Prosimy o zgłaszanie osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia, samotnych lub niepełnosprawnych do programu „Tele-Anioł” na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja lub w Urzędzie Gminy.