Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał list intencyjny z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie przystąpienia Gminy Lisia Góra do projektu „Małopolski Tele-Anioł” realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

„Małopolski Tele-Anioł” to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce w ramach której, osoby niesamodzielne i samotne zostaną objęte zdalną opieką medyczną. Do każdej z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę SIM i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Dodatkowo w ramach programu przewidziano także dla seniorów i osób niesamodzielnych wsparcie w miejscu ich zamieszkania – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwianiu urzędowych formalności.

Masz w rodzinie kogoś kto jest niesamodzielny, niepełnosprawny? Z powodu złego stanu zdrowia, samotności, podeszłego wieku potrzebuje całodobowej opieki? Zgłoś go do „Małopolskiego Tele- Anioła”.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Gminy ( pokój 24) gdzie udzielana będzie także pomoc w ich wypełnianiu, oraz na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

Zgodnie z listem intencyjnym uprzejmie informujemy, iż pobrane formularze zgłoszeniowe należy wysłać samodzielnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „ Rekrutacja- Małopolski Tele- Anioł”.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz innych form wysyłania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/teleaniol

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

Dane kontaktowe do Biura Projektu „Małopolski Tele- Anioł”:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel.12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczanie logotypów.