Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kolejna dotacja z programu „MALUCH+”

 

Gmina Lisia Góra pozyskała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w wysokości 28 800,00 zł. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone  na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze, tj. na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem personelu.

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top