W ramach konkursu „Mecenat Małopolski” Województwa Małopolskiego Gmina Lisia Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Po raz pierwszy zorganizowana zostanie folklorystyczna impreza plenerowa „Gminne Święto Chleba”. W ramach zadania przeprowadzone zostaną, także warsztaty kół gospodyń wiejskich w dziedzinie pieczenia chleba. Celem projektu jest przede wszystkim promowanie lokalnych tradycyjnych produktów jakimi są chleb na zakwasie, proziaki tzw. „brołziaki” oraz miód. Organizowane wydarzenie to szansa na  odbudowę zapomnianej tożsamości regionalnej oraz aktywizację mieszkańców. Wydarzenie dodatkowo uświetnione zostanie koncertami lokalnych zespołów folklorystycznych.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na  Gminne Święto Chleba 25 sierpnia 2019 r. do Lisiej Góry!