Pismo Prezydenta Miasta Tarnowa zawiera wypowiedzenie Porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zawartego w dniu 4 lipca 2005 roku pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Gminą Lisia Góra.

W piśmie tym czytamy: „Od dnia 1 stycznia 2021 roku obsługa linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lisia Góra będzie możliwa pod warunkiem zawarcia nowego porozumienia międzygminnego, określającego zmodyfikowane zasady partycypacji gmin w kosztach powierzonych zadań”. Jak się okazuje – bardzo niekorzystnego porozumienia.

W praktyce Prezydent Miasta Tarnowa proponuje bowiem naliczanie kosztów nie jak dotychczas za tzw. wozokilometr lecz proporcjonalnie do rentowności kursów. Oznacza to radykalny wzrost kosztów przy zachowaniu obecnych kursów, co sprawi, że gmina płacąc miastu więcej, nie otrzyma nic w zamian.

„Taka propozycja jest absolutnie nie do przyjęcia” – mówi wójt Arkadiusz Mikuła. Dlatego wójt opracowuje kilka koncepcji.

Od 15 lat gmina partycypuje w kosztach obsługi dwóch linii autobusowych. Tylko w 2019 roku do ich funkcjonowania gmina dołożyła blisko 360 tysięcy złotych. Po podpisaniu nowego porozumienia koszt utrzymania tych linii przekroczy pół miliona złotych.

Wypowiedzenie tej umowy dotyczy również gmin Tarnów oraz Pleśna.

 

Treść pisma w sprawie wypowiedzenia porozumienia międzygminnego