W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie Przyrody. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie zmian w procedurze uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów. Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia /decyzji/ Wójta Gminy na:

usunięcie drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, jeżeli ta wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą.

-usuniecie drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolnego.

W innych przypadkach należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia w przypadku gdy obwód pnia drzew mierzonych na wysokości 130 cm przekracza:

-100 cm przypadku drzew szybko rosnących: topola, wierzba, kasztan, klin jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny

-50 cm przypadku pozostałych drzew.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 3 lub telefonicznie: 14/6784-678 wewn.117.