Narodowe Święto Niepodległości w Lisiej Górze tradycyjnie rozpoczęło się mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod Pomnik Pamięci, gdzie honorową wartę pełnili harcerze ze szkoły podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze.
Wójt gminy Lisia Góra pan Arkadiusz Mikuła wygłosił przemówienie, a kolejnym etapem obchodów był występ młodzieży ze szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu prowadzony przez pana dyrektora Tadeusza Kozioł i panią Ewę Kuta. W programie artystycznym przybliżony został szacunek do symboli narodowych oraz do wszystkich walczących o wolną Polskę. Asystę pełnił również Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Piechoty, przypominając nam o walczących ułanach.
Po części artystycznej wójt gminy pan Arkadiusz Mikuła wraz ze swoim zastępcą panem Piotrem Miotłą oraz zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią Anną Kapustką, przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Witek z asystą oraz przedstawiciele szkół, przedszkoli oraz wszystkich jednostek z terenu naszej gminy złożyli okolicznościowe wiązanki pod Pomnikiem Pamięci. Kwiaty zostały również złożone pod pamiątkową tablicą w Urzędzie Gminy.