Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisko:
monter i konserwator sieci i urządzeń wod. – kan.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 14-6784-102
Osoby do kontaktu: Dorota Mitera oraz Witold Sak