OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Lisia Góra

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie

Organ prowadzący szkołę: Gmina Lisia Góra adres: Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 

33-140 Lisia Góra

Treść ogłoszenia