Wójt Gminy, informuje o możliwości podjęcia stażu w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze. Osoby mieszkające na terenie Gminy Lisia Góra, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, chętne podjąć staż prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: ug@lisiagora.pl do dn. 26.01.2018r.