Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zaczarniu, informuje o możliwości zatrudnienia na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel języka angielskiego. Szczegółowe informacje w Gminnym Przedszkolu w Zaczarniu.