Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Zarządzenie >>tutaj<<

Ogłoszenie >>tutaj<<

Regulamin >>tutaj<<

Wzór oferty >>tutaj<<