Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozówce, nr działki 51/9.

Szczegółowe informacje >>tutaj<<