Lisia Góra, dnia 29 grudnia 2020 roku

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

 

Wójt Gminy Lisia Góra, jako organizator publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

1) Nazwa i adres organizatora: Wójt Gminy Lisia Góra, 1 Maja 7, 33-140  Lisia Góra

2) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: bezpośrednie zawarcie umowy,

3) Określenie rodzaju transportu: publiczny autobusowy transport zbiorowy na liniach komunikacyjnych:

  • Nowa Jastrząbka – Nowe Żukowice – Stare Żukowice – Lisia Góra –Brzozówka – Tarnów,
  • Nowa Jastrząbka – Nowe Żukowice – Jodłówka-Wałki – Wola Rzędzińska -Tarnów,

4) Przewidywana data rozpoczęcia postępowania: 1 września 2021 r.
5) Przewidywany czas trwania umowy 1.01.2022 r. – 31.12.2023 r.
6) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lisia Góra,
  2. strona internetowa Urzędu Gminy Lisia Góra,
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lisia Góra,

Treść ogłoszenia