Urząd Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców, że gmina zakupiła nowe kosze na odpady komunalne. Kosze zostaną dostarczone do każdej nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy przez firmę Eco-Tech Karol Wiśniewski ze Stopnicy, która wygrała przetarg na odbiór śmieci w 2019 r.

Posesje zamieszkałe przez 1 do 3 osób, otrzymają kosze o pojemności 120 L, natomiast posesje zamieszkane przez 4 i więcej osób otrzymają kosze o pojemności 240 L.

Prosimy aby potwierdzić odbiór otrzymania kosza firmie odpowiedzialnej za dostarczenie koszy.