Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Lisia Góra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawęzów w gminie Lisia Góra.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lisia Góra Uchwały Nr  XXII/242/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawęzów w gminie Lisia Góra.

Treść ogłoszenia

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top