Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców,  że wzorem lat ubiegłych  planowana jest zbiórka i wywóz wyrobów azbestowych /w tym eternitu/ z terenu Gminy Lisia Góra. Osoby posiadające takie wyroby proszone są o niezwłoczne ich zgłoszenie na drukach, które można pobrać w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 3 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra http://lisiagora.pl/wp-content/uploads/2016/08/deklaracja_azbest_2020.pdf

Gmina bezpłatnie przy pomocy wyspecjalizowanej firmy dokona odbioru wyrobów i ich utylizacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 maja. Odbiór wyrobów azbestowych planowany jest na listopad- grudzień 2022 roku.