Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opłaty

W deklaracji należy wpisać wysokość opłaty miesięcznej, natomiast należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulować za okresy kwartalne, w następujących terminach:

za I kwartał do 20 marca,

za II kwartał do 20 czerwca,

za III kwartał do 20 września,

za IV kwartał do 20 grudnia.

 

Wpłaty można regulować w kasie Urzędu Gminy codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.30, bądź przelewem na indywidualny  nr rachunku bankowego, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.

 

Od 1 kwietnia 2016 r miesięczne stawki opłat od gospodarstwa domowego wynoszą:

 

przy selektywnej zbiórce odpadów                          nieselektywnej zbiórce odpadów

dla gospodarstw 1 osobowych  – 10 zł                        dla gospodarstw 1 osobowych  – 18 zł

dla gospodarstw 2 osobowych  – 15 zł                        dla gospodarstw 2 osobowych –  24 zł

dla gospodarstw 3 osobowych  – 20 zł                        dla gospodarstw 3 osobowych –  32 zł

dla gospodarstw 4 osobowych  – 24 zł                        dla gospodarstw 4 osobowych –  39 zł

dla gospodarstw 5 osobowych  – 28 zł                        dla gospodarstw 5 osobowych –  42 zł

dla gospodarstw 6 osobowych  – 32 zł                        dla gospodarstw 6 osobowych –  48 zł

dla gospodarstw 7 osobowych  – 36 zł                        dla gospodarstw 7 osobowych –  54 zł

dla gospodarstw 8 osobowych i więcej – 40 zł          dla gospodarstw 8 osobowych i więcej-  60 zł

 

FIRMY I INSTYTUCJE

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a więc instytucji publicznych, zakładów pracy, punktów handlowych i usługowych, itp., obowiązują stawki liczone od ilości zadeklarowanych pojemników i sposobów selekcji odpadów komunalnych.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli przez firmę odbierającą odpady.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ gminyw drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez radnych gminy, odpady mają być odbierane raz na dwa tygodnie, a zbierane selektywnie – jeden raz w miesiącu.

 

Wysokość opłaty za pojemnik w przypadku firm, instytucji, itp. za jednorazowy wywóz od 1 lipca 2015 r jest następująca:

 

przy selektywnej zbiórce odpadów                               nieselektywnej zbiórce odpadów 

o pojemności   120 l     –  13 zł                                        o pojemności   120 l     –   20 zł

o pojemności   240 l     –  24 zł                                        o pojemności   240 l     –   36 zł

o pojemności   360 l     –  30 zł                                        o pojemności   360 l     –   45 zł

o pojemności  1100 l    –  56,zł                                         o pojemności  1100 l     –  84 zł

kontener o poj. 7 m3    -300,00 zł                                  kontener o poj. 7 m3     – 450,00 zł

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top