Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opłaty

W deklaracji należy wpisać wysokość opłaty miesięcznej, natomiast należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulować za okresy kwartalne, w następujących terminach:

za I kwartał do 20 marca,

za II kwartał do 20 czerwca,

za III kwartał do 20 września,

za IV kwartał do 20 grudnia.

 

Wpłaty można regulować w kasie Urzędu Gminy codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.30, bądź przelewem na indywidualny  nr rachunku bankowego, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.

 

Od 1 stycznia 2019 r miesięczne stawki opłat od gospodarstwa domowego wynoszą:

 

przy selektywnej zbiórce odpadów                          nieselektywnej zbiórce odpadów

dla gospodarstw 1 osobowych  – 16 zł                        dla gospodarstw 1 osobowych  – 32 zł

dla gospodarstw 2 osobowych  – 33 zł                        dla gospodarstw 2 osobowych –  59 zł

dla gospodarstw 3 osobowych  – 44 zł                        dla gospodarstw 3 osobowych –  79 zł

dla gospodarstw 4 osobowych  – 51 zł                        dla gospodarstw 4 osobowych –  92 zł

dla gospodarstw 5 osobowych  – 60 zł                        dla gospodarstw 5 osobowych –  108 zł

dla gospodarstw 6 osobowych  – 69 zł                        dla gospodarstw 6 osobowych –  124 zł

dla gospodarstw 7 osobowych  – 78 zł                        dla gospodarstw 7 osobowych –  140 zł

dla gospodarstw 8 osobowych i więcej – 87 zł          dla gospodarstw 8 osobowych i więcej-  157 zł

 

 

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top