Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opłaty

W deklaracji należy wpisać wysokość opłaty miesięcznej, natomiast należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulować za okresy kwartalne, w następujących terminach:

za I kwartał do 20 marca,

za II kwartał do 20 czerwca,

za III kwartał do 20 września,

za IV kwartał do 20 grudnia.

 

Wpłaty można regulować w kasie Urzędu Gminy codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.30, bądź przelewem na indywidualny  nr rachunku bankowego, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.

 

Od 1 stycznia 2020 r miesięczna stawka opłat od jednego mieszkańca wynosi 18 zł.

 

 

 

 

 

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top