Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opracowanie programów szkoleń dla nauczycieli

W sierpniu br. zostały opracowane programy dwóch szkoleń dla nauczycieli gimnazjów gminy Lisia Góra:

Celem 1.szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez nauczycieli z zakresu tworzenia i umieszczenia e-portfolio na serwerze szkolnym.

Szkolenie „Tworzenie e-portfolio przyszłego przedsiębiorcy” obejmuje bloki tematyczne:

1) Zasady tworzenia e- portfolio;

2) Aplikacja Mahara jako narzędzie do budowy e-portfolio;

3) Instalacja Mahary na szkolnym serwerze, konfiguracja i administracja;

4)Proces samopoznania ucznia i poznawanie mechanizmów rynku pracy;

5)Opracowanie scenariuszy zajęć dodatkowych.

Celem 2.szkolenia jest nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności wdrażania w praktyce szkolnej zagadnień związanych z rozbudzaniem i kształtowaniem u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Szkolenie „Rozbudzanie i kształtowanie u uczniów gimnazjum postaw i zachowań przedsiębiorczych” obejmuje bloki tematyczne:

1) Planowanie działalności gospodarczej (w tym opracowywanie biznesplanu);

2) Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą;

3) Korzystanie przez przedsiębiorców z dotychczasowych metod wsparcia (finansowych i niefinansowych);

4) Gra symulacyjna „Oil City galicyjska gorączka czarnego złota” w procesie kształtowania u uczniów cech przedsiębiorcy.

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top