Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opracowanie regulaminów konkursów: „Moje e-portfolio” i „Biznesplan mojej firmy”

W dniach od 10.10.2017 r. do 30.10.2017 r. zostały opracowane regulaminy konkursów „Moje e-portfolio” i „Biznesplan mojej firmy”. Regulaminy powyższych konkursów są zamieszczone na stronie projektu w zakładce „Konkursy”. Nauczyciele zapoznali z nimi uczniów biorących udział w projekcie. Obydwa konkursy są dwustopniowe, czyli eliminacje 1. stopnia – to eliminacje szkolne, zaś 2. stopnia to eliminacje gminne.

Konkurs „Moje e-portfolio” jest konkursem indywidualnym, a konkurs „Biznesplan mojej firmy” ma charakter zespołowy. Uczniowie podzieleni na 3-osobowe zespoły opracują biznesplany wirtualnych firm, które mają szanse zaistnieć na lokalnym rynku.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top