Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego

Urzędy Miast i Gmin

Powiatu Tarnowskiego

 

RKiSO.5520.32.2019                                                            Tarnów, dnia  01 lipca  2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 123
Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar Powiat   tarnowski
Ważność (cz. urz.) od godz. 17:00 dnia 01.07.2019 do godz. 05:00 dnia 02.07.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %
Przebieg Prognozuje się  wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.
Uwagi Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
Godzina i data wydania Godz. 11:34  dnia 01.07.2019 r.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

                                                                                                                                                            Sporządził:

                                                                                                                Janusz  Górecki