Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego

  Urzędy Miast i Gmin Powiatu Tarnowskiego                 

RKiSO.5520.40.2019                           Tarnów, dnia 12  sierpnia  2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 150
Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar Powiat   tarnowski
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 12.08.2019 do godz. 06:00 dnia 13.08.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %
Przebieg Prognozuje się  wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru  lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk  Adam Dziedzic
Godzina i data wydania Godz. 7:48  dnia 12.08.2019 r.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 Janusz  Górecki