Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Urzędy Miast i Gmin  Powiatu Tarnowskiego                 

RKiSO.5520.47.2019                                                            Tarnów, dnia  02  września  2019 r.

 

Ostrzeżenie   meteorologiczne  Nr  174
Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar Powiat   tarnowski
Ważność (cz. urz.) od godz. 10:00 dnia 02.09.2019 do godz. 18:00 dnia 02.09.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %
Przebieg Prognozuje się  wystąpienie burz z opadami deszczu   od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami  grad.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk  Iwona Lelątko
Godzina i data wydania Godz. 7:19  dnia 02.09.2019 r.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 Janusz  Górecki