Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego

  Urzędy Miast i Gmin

                                                                Powiatu Tarnowskiego                 

 

 

 

RKiSO.5520.16.2020                                                Tarnów, dnia  28  maja  2020 r.

 

 

 

 

Ostrzeżenie   meteorologiczne  Nr  110
Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Obszar Powiat   tarnowski
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:30 dnia 28.05.2020 do godz. 22:30 dnia 28.05.2020
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk  Łukasz  Harasimowicz
Godzina i data wydania Godz. 8:30  dnia 28.05.2020 r.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 Janusz  Górecki