Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie

Urzędy Miast i Gmin Powiatu Tarnowskiego

 RKiSO.5520.20.2020

Tarnów, dnia  18.06.2020 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 129
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2020-06-18 11:00

Do: 2020-06-18 23:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Przebieg Miejscami prognozuje się burze z gradem i z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.
Uwagi Możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia z uwagi na intensywne opady deszczu.
Dyżurny synoptyk Piotr Mańczak
Godzina i data wydania 2020-06-18 07:18
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 Michał Boruch