Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego

            Urzędy Miast i Gmin Powiatu Tarnowskiego                 

 

RKiSO.5520.41.2019                                                            Tarnów, dnia  13.08.2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 152 – aktualizacja
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/2
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2019-08-13 20:00
Do: 2019-08-14 18:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 65 mm. Początkowo mogą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h

Uwagi Aktualizacja dotyczy podwyższenia stopnia ostrzeżenia
Dyżurny synoptyk Krzysztof Jania
Godzina i data wydania 2019-08-13 11:18

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

                                                                                                                                                                  Sporządził:

                                                                                                                                                               Michał Boruch

 

Powiatowe Centrum  Zarządzania Kryzysowego

            Urzędy Miast i Gmin Powiatu Tarnowskiego                 

 

RKiSO.5520.41.2019                                                            Tarnów, dnia  13.08.2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 151
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2019-08-13 20:00
Do: 2019-08-14 18:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. W trakcie opadów deszczu mogą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania 2019-08-13 07:10
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

                       Sporządził:

                                                                                                                                                               Michał Boruch