Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego

  Urzędy Miast i Gmin  Powiatu Tarnowskiego                 

RKiSO.5520.40.2020                                                Tarnów, dnia  12  października  2020 r.

 

 

Ostrzeżenie   meteorologiczne  Nr  231
Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu /2
Obszar Powiat   tarnowski
Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90 %
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma  opadów do godz.08:00 dnia 13.10. od 40 mm do 55 mm, lokalnie do 70 mm, suma opadów od godz.08:00 dnia13.10 do godz.08:00 dnia 14.10, od 30 mm do 40 mm. lokalnie do 55 mm.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk  Łukasz Kielt
Godzina i data wydania Godz. 14:15  dnia 29.09.2020 r.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

 

Sporządził:

 Janusz  Górecki