Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie

Urzędy Miast i Gmin Powiatu Tarnowskiego

 

RKiSO.5520.8.2021 Tarnów, dnia 18.02.2021 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące /1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2021-02-19 10:00

Do: 2021-02-19 14:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania 2021-02-18 13:55
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 Michał Boruch