W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego : tel.:   (12) 392-13-00, fax.:  (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Paweł Jamka